Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to naprawdę dobra sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem dobrych pracowników.

Z pewnością tego typu sytuacja występuje w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat ludzie mają świadomość tego, że to oni dyktują warunki. Lecz dość podobna sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz to nowych branżach, także w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja może być korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz i dla gospodarki, jaką pomoże napędzić odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć różne dodatki, którymi motywuje się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karty sportowe, prywatną opiekę medyczną czy pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ważne, trendy w naszym kraju są zupełnie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany systematyczny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku liczba osób bez pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo tez wielu osób, technologiczny postęp i automatyzacja pracy nie wpływają zbyt mocno na stopę bezrobocia. Takie hasła słyszy się często od XIX wieku, a cały czas pomimo stosowania ogromnej ilości najróżniejszych maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą spowodować wymieranie niektórych profesji i powstawanie innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie muszą inwestować w swój rozwój i nie bać się zmian.

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to naprawdę dobra sytuacja na rynkach pracy – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najniższy od 1991 roku poziom. W październiku bieżącego roku wynosiło około ośmiu procent, a spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem odpowiednich specjalistów.

Na pewno tego typu sytuacja występuje w branżach technologicznych, w nich już od kilku lat ludzie mają świadomość tego, że to oni dyktują warunki. Jednak identyczna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja będzie dość korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, ale także dla gospodarki, jaką może napędzić odpowiedni wzrost pensji. Oprócz tego coraz większą rolę ogrywają dodatkowe benefity, którymi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karty sportowe, prywatną opiekę medyczną czy też pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż w reszcie świata, gdzie jest obserwowany regularny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w 2017 roku liczba osób nie mających zatrudnienia osiągnąć nawet poziom nawet 200 milionów. Główną przyczyną tego typu problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom licznych osób, rozwój technologiczny i coraz większa automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na wysokość bezrobocia. Takie hasła słyszy się często od dwustu lat, a cały czas mimo stosowania ogromnej ilości maszyn i urządzeń pracownicy cały czas są potrzebni. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne rozwiązania technologiczne powodują wymieranie niektórych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować powinny w swój rozwój i nie bać się zmian.

Czy automatyzacja pracy ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to polepszająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najniższy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku wyniosło 8,2 procenta, a spadki widoczne były w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z całą pewnością tego typu sytuacja występuje w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od paru lat ludzie są świadomi tego, że to oni dyktują warunki. Lecz identyczna sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w których jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu będzie bardzo korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz również dla naszej gospodarki, którą może rozruszać odpowiedni wzrost pensji. Poza tym duże znaczenie zaczynają mieć różne dodatki, jakimi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karty sportowe, prywatną opiekę medyczną czy pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co ważne, trendy w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż na całym świecie, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku ilość ludzi nie mających stałego zatrudnienia osiągnąć nawet poziom blisko 200 milionów. Najważniejszą przyczyną takich problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo opinii wielu osób, postęp technologiczny i zwiększająca się automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na wysokość bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od XIX wieku, a cały czas pomimo wykorzystywania ogromnych ilości maszyn i urządzeń pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne będą powodowały znikanie niektórych profesji i tworzenie się innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo szybko, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie muszą inwestować w swój rozwój i nie bać się zmian.

Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak również naszego ZUSU. Podczas lekarskiego zwolnienia taki pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się również za ten czas wynagrodzenie. Przy określonej ilości dni płaci je pracodawca, a potem ten obowiązek przejmuje ZUS.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi niezwykle ważna jest prewencja, dlatego też w takie działania angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne warsztaty i szkolenia poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy w zakresie tego projektu skorzystać mogą poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą zbadać ryzyko w firmach, które prowadzą. Tym sposobem można będzie zainicjować należyte działania naprawcze, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z występujących najczęściej przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa zwolnień lekarskich jest efektem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w miejscu pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje zwiększające się problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a nie leczony stać się może powodem poważniejszych chorób. Zbyt długie narażanie na duży stres może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają zupełnie świadomości, jak negatywne skutki dla nich może nieść życie w ciągłym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji odbijają się także na funkcjonowaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.

Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Nieobecność pracowników przez choroby jest dużym problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do pewnej ilości dni będzie je wypłacał firma, a następnie obowiązek ten powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu chorób pracowniczych niezwykle istota jest prewencja, z takich też powodów w takie działania niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne kursy i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w ramach tego projektu skorzystać będą mogli dodatkowo z szeregu narzędzi, jakie pozwolą oszacować wysokość ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu będzie można rozpocząć właściwe działania zapobiegające, a poza tym wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik jest jednym z najczęściej występujących powodów chorób pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa lekarskich zwolnień będzie efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na różnych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje rosnące problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a w ogóle nie leczony może się stać powodem bardziej poważnych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą zupełnie, ile negatywnych skutków dla nich może nieść życie w ciągłym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji odbijają się także na funkcjonowaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.